Praktijkinformatie

Praktijkinformatie

Beschikbaarheid verschillende artsen

Zie ons team

Tarieven:

Wij zijn geconventioneerd en werken aan de door het RIZIV vastgestelde tarieven. Vanaf januari 2022 vragen we enkel het remgeld. Dit bedrag kan schommelen tussen €1 en €6 voor een raadpleging; en tussen €8 en €14 voor een huisbezoek.

Voor technische onderzoeken (ECG, uitstrijkje, bevriezen van wratten, kleine heelkunde, ...) is er een bijkomend honorarium.

Gelieve steeds uw identiteitskaart, Kids-ID of ISI+kaart mee te nemen.

Globaal medisch dossier - eHealth

Een win-win situatie voor iedereen !

Jijzelf
  • Betaalt 30% minder remgeld voor een raadpleging. Voor 75-plussers en chronisch zieken geldt dit ook voor een huisbezoek.
  • Krijgt het surplus van een avondraadpleging (van 18u tot 21) volledig terugbetaald.
Jouw huisarts
  • Houdt jouw medische gegevens bij en kan hierdoor beter overleggen met de arts-specialist. Bovendien kunnen hierdoor preventieve acties beter georganiseerd worden.
De specialist
  • Weet precies naar welke huisarts hij de gegevens moet sturen.
  • Het openen of verlengen van een GMD gebeurt jaarlijks en is gratis voor jou.
  • Recent werden er instrumenten ontwikkeld waarbij gezondheidsgegevens mits jouw toestemming en goed beschermd online kunnen geplaatst worden. Daarna kunnen de verschillende artsen, die jouw toestemming hiervoor gekregen hebben, deze gegevens terug raadplegen. Enkele voorbeelden zijn: de toegediende vaccinaties, allergieën, huidig medicatieschema, medische voorgeschiedenis, labo-uitslagen en radiografieën, verslagen van specialisten. Het knooppunt van deze 'gezondheidsnetwerken' is het e-Health platform.

Patiëntenfolders/Medische informatie